Միացեք Մեզ

  • Ծանոթացել եմ և ընդունում եմ կուսակցության կանոնադրությունը
  • Ծանոթացել եմ և ընդունում եմ կուսակցության ծրագրային-հռչակագիրը
  • Չեմ հանդիսանում այլ կուսակցության անդամ
  • Տեղյակ եմ, որ անդամության հաստատման դեպքում հաշվառվելու եմ կուսակցության տարածքային ստորաբաժանումներից մեկում՝ իմ բնակության կամ հաշվառման հասցեին համապատասխան