Սփյուռք

Տպել

Սփյուռք

Ծրագրի այս հատվածը դեռ մշակման փուլում է։ Առաջարկում ենք կարդալ կուսակցության Մանիֆեստից հատված։

 Սփյուռքի հետ արդյունավետ համագործակցություն:

 Տարիներ շարունակ սփյուռքից օգնություն ստանալու պասիվ
քաղաքականությունը պետք է վերափոխվի ակտիվ և նախաձեռնողական համագործակցության, որի արդյունքում Սփյուռքի ներկայացուցիչները հայրենասիրական շարժառիթներից բացի պետք է օժտված լինեն նաև Հայաստանի զարգացման գործընթացին մասնակցելու առավել շոշափելի և կայուն իրավունքներով: Այս առումով, հստակ և չափելի քաղաքականություն պետք է տարվի նաև հայրենադարձության ուղղությամբ, որը նպաստելու է թե՛ Հայաստանում մարդկային կապիտալի զարգացմանը, թե՛ Հայաստան- Սփյուռք կապի ամրապնդմանը: